Pole tekstowe: EkoSaldo Wydawnictwo Laskowski

 

 


Dotychczas ukazały się następujące monografie

Przesmycka A., Krysiak T., Laskowski W. 2014: „Częstość nabywania produktów żywnościowych i jej determinanty”
Laskowski W., Górska-Warsewicz H. 2014: „Gęstość odżywcza spożywanych racji pokarmowych w Polsce”
Laskowski W., Świstak E. 2014: „Zmiany we wzorcach spożycia żywności w Polsce”